Wikan personal

Anlita oss 

 

Söker du personal?

Behöver er verksamhet förstärka arbetsstyrkan? Wikan Personal står redo när er verksamhet behöver ny arbetskraft, är i behov av specialkompetenser eller har omställningar som arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro. Oavsett behov kan vi på Wikan Personal hjälpa till. 

 

Rekrytera personal

Vår långa erfarenhet av rekrytering har gett oss bred insikt i olika branscher och verksamheter. För att alltid erbjuda kvalificerade kandidater för våra kunder och rätt arbetsplatser för våra kandidater erbjuder vi en högkvalitativ och kompetensbaserad rekryteringsprocess som anpassas efter kund, bransch och behov. Kontakta en rekryteringskonsult för mer information.

Vi har en stark lokal förankring som medbringar god och kvalificerad kännedom inom den lokala marknaden. Skulle ni under er rekryteringsprocess behöva assistans som en second opinion, hjälp med CV- urval och/eller HR-stöd finns vi nära till hands med adekvat erfarenhet. Vår mission är att erbjuda våra kunder medarbetare med rätt kompetens och framtidspotential och hjälper gärna till med hela eller delar av er rekryteringsprocess.

Ni kan även välja ny arbetskraft via hyrrekrytering. Läs mer om hyrrekrytering här.

Kontakta oss

 

Hyr personal 

Inom både industrin och tjänstesektorn är det vanligt förekommande att arbetsförutsättningarna förändras. Snabba förändringar kommer med krav på flexibilitet och korta leveranstider. Under dessa förutsättningar varierar verksamhetsbehoven från korta och tillfälliga inhyrningar, till längre och mer strategiska inhyrningar.

Vi på Wikan Personal erbjuder snabba, enkla och kostnadseffektiva lösningar för att er verksamhet inte ska tappa effektivitet vid förändringar. Kännedom av kundens behov och dennes verksamhet är nödvändigt för att vi ska kunna leverera rätt personal vid snabba åtgärder. Vi på Wikan Personal har mycket god kännedom om den lokala marknaden och har inarbetade och etablerade sätt att hitta personal med rätt inställning, utbildning och erfarenhet för era behov, stora som små.

Är du arbetssökande eller i behov av arbetskraft? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Hyrrekrytering

Rekryteringsprocessen är densamma som vid rekrytering med skillnaden att den valda kandidaten blir anställd av Wikan Personal. Ni som kund hyr kandidaten under en bestämd period med målsättning att anställningen därefter ska övergå till er som kund. Önskar ni att hyra personal under en viss period eller vissa timmar önskar vi veta mer om arbetsuppgifter, önskade kompetenser och erfarenheter. Ju bättre vi förstår era företagsbehov desto bättre kan vi hjälpa er.

Kontakta oss

Rekryteringsprocessen anpassas efter våra kunders behov och önskemål

Till vänster finner du ett exempel på hur en rekryteringsprocess kan se ut.

- En behovsanalys med syfte att vi ska få bättre insikt i ert företags arbetskraftsbehov. Behovet sammanfattas i en kravprofil som understryker de kvalifikationer, samt vilken typ av erfarenhet och utbildning som ni söker hos er nya medarbetare.

- Vi utformar och presenterar annonser samt relevanta och noggrant utvalda annonseringskanaler.

- Vi utför ett första urval och kontaktar lämpliga kandidater för en första intervju som vanligen görs per telefon. Efter samtalet välkomnas kvalificerade kandidater för en djupintervju. Om er kravprofil önskar utförs personlighetsprofil och kapacitetsmätande tester.

- En sammanfattning och en presentation av kandidaterna som baseras på de utförda djupintervjuerna.

- Referenstagning samt eventuell relevant bakgrundskontroll av slutkandidater.

- Rekryteringsgaranti. Efter anställning återkopplar vi för en utvärdering och en uppföljning av processen.

Vi är certifierade användare, enligt nedan, och genomför bedömningar av personlighetsprofil, kapacitet och färdigheter.

• MPA (Master Person Analys) samt ACE (Adjustable Competence Evaluation)

• OPQ 32, motivationsformulär MQ samt färdighetstester Verify.

Är ni i behov av att hitta en ny medarbetare? Då ser vi fram emot att höra från er!

Kontakta oss

Wikan partner

Wikan Partner är ett komplement för dig som är kund hos Wikan Personal. Vid behov av stöd erbjuds ni experter inom HR, Produktion/Teknik och Tester/Certifieringar via vårt Partnernätverk.

Tidrapportera Stäng

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår