Välkommen till Wikan

Referenser

Vi började samarbetet med Wikan Personal i januari 2021 då vi påbörjade vår expansion av serviceavdelningen. Vi valde Wikan för att de har erfarenhet från vår bransch och de rekryterar till flera av våra kunder.

Wikan Personal har hjälpt oss att hitta rätt tekniker profiler baserat på våra specifika önskemål, resultatet är vi väldigt nöjda med. Vi har rekryterat 4 nya servicetekniker.

Vi uppskattar Wikans förmåga att hitta rätt profiler till oss baserat på dialogen vi har haft kring profil och som vi har förfinat efter varje rekrytering.

Kimmo Syrjäläinen, servicechef på Bystronic Scandinavia AB.
Atea är marknadsledande inom it-infrastruktur och systemintegration för privat och offentlig sektor i Norden och Baltikum. Atea Sverige AB finns med sina 2500 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Våra konsulter runt om i landet hjälper våra kunder med drift, support, implementation, projektledning och rådgivning. Vårt erbjudande till våra kunder inkluderar allt från försäljning av IT-produkter till systemintegration och IT tjänster. Atea tar ett stort ansvar inom miljö och hållbarhetsfrågor där både ledning och medarbetare är aktiva inom dessa områden.

Vi har samarbetat med Wikan Personal sedan 2015, både med bemanning och rekrytering. Vi började samarbetet genom att vi behövde resursförstärkning hos våra kunder på olika uppdrag. Bemanningen har till stor del varit inom IT-support. Wikan har även hjälpt oss med rekryteringar av olika projektledningstjänster och rekrytering av andra anställda hos oss på Atea. Vi tillsammans med Wikan Personal ger ungdomar en chans att få visa framfötterna och vad de går för.

Samarbetet har funkat fantastiskt bra. De är snabba, flexibla och förstår vårt behov. Wikan Personal är ett lokalt förankrat företag med ett brett nätverk vad gäller kandidater och väldigt god kännedom om företagen i Skellefteå. De besöker och har kontakt med oss regelbundet och vi tillsammans med Wikan har löpande avstämningssamtal med de anställda som jobbar via Atea.

Mattias Lindberg
Konsultchef
Kockums Maskin AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat gjutgods. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin. Vårt kontor och vår tillverkning finns i Kallinge, mitt i Sveriges trädgård, Blekinge. Vi tar ett totalansvar för hela tillverkningskedjan. Med vårt gjuteri- och bearbetningskunnade kan vi ge teknisk support och ansvara för hela tillverkningsprocessen, från prototyp och modellframtagning till leverans av komplett komponent.

Vi använder Wikan Personal när vi behöver utöka vår personalstyrka så att vi själva har kan lägga fokus på vår kärnverksamhet. Wikan har på ett proffsigt, trevligt och snabbt sätt löst våra problem främst i produktionen med CNC-operatörer men de har även hjälpt oss på tjänstemannasidan. Där löste Wikan en mycket svår tjänst på ett snabbt och föredömligt sätt. Wikan Personal är mycket närvarande vilket betyder mycket för oss då de lärt känna både vårt företag och personal. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Wikan då det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hitta bra personal.

Thomas Svensson
Produktionschef
Kockums Maskin
Konga Måleri tillverkar och ytbehandlar plåt-, smides- och gjutjärnsprodukter. Vi verkar framförallt inom svensk industri med fokus på kunder inom fordons-, jordbruks-, bygg- och anläggningsindustrin.
I vår nya målerianläggning med ED-teknik och med blästring som ingående process i förbehandlingen, kan vi ytbehandla stora, tunga artiklar med högt ställda krav på både finish och korrosionsbeständighet.

Wikan Personal har visat en mycket bra förmåga att lära känna våra behov och är duktiga på att snabbt bemanna upp efter behov med arbetsam personal. Wikan är mycket engagerade och närvarande vilket gör att de lärt känna även den personal som är anställda av oss själva vilket är mycket uppskattat. De flesta av de personer vi hyrt in har gått över i anställning hos oss själva. Jag kan självklart rekommendera Wikan till andar företag som behöver duktig personal.

Tomas Ferm
Produktionschef
Konga Måleri
OP Erjo AB, ett företag inom OP Gruppen som utvecklar, producerar och servar stationära och mobila flishuggar med kringutrustning för hantering och sönderdelning av trä. Vi är idag totalt 15 anställda.

Hösten 2016 började vi samarbeta med Wikan efter att vi fick tips av ett systerföretag vid rekryteringsbehov.

Wikan har hjälpt oss med hyrrekryteringar och rekrytering av olika sorters personal till vår organisation. Vi har genom hyrrekryteringar bemannat upp både tjänstemän och kollektiva. 5 positioner varav 4 jobbar kvar.

Snabb respons och brett nätverk i regionen är det vi uppskattar med Wikan.

Johan Henricson
Företagets VD
Rosenqvists Irrigation bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av bevattningssystem för lantbruk och odlare. Erbjudandet till kund omfattar såväl nödvändig infrastruktur i form av pump- och ledningssystem som bevattningsmaskiner och service. På uppdrag av kund tillverkar, installerar och servar Rosenqvists Mek Verkstad processutrustning företrädesvis avsedd för bruk inom livsmedelsindustrin.

Wikan har hjälpt oss med verkstadspersonal för inhyrning vid produktionstoppar och rekrytering. Vi använder oss ofta av hyrrekrytering och flertalet av dessa är idag anställda hos oss. Kommunikationen, engagemanget och kunskapen om vår bransch är det vi uppskattar mest hos Wikan. Den personliga kontakten gör att Wikan har stor förståelse för våra behov.

Vi har varit med sedan starten av Wikan och vi värdesätter relationen mellan företagen. Wikan tar han om sin personal och har ett stort kontaktnät vilket innebär att de kan erbjuda bra lösningar. Den personliga kontakten är viktig.

Joachim Malmberg
Produktionschef på Rosenqvists mekaniska
Osby Mekan AB är ett legoföretag som maskinbearbetar, målar och monterar mekaniska komponenter.

Vi började samarbeta med Wikan 2011 då vi hade en ökad orderingång och svårigheter med att hitta personal. Wikan har bemannat personal på verkstadsgolvet, för det mesta med ett bra resultat som lett till anställning på Osby Mekan AB. Det vi uppskattar mest med Wikan är att de är lätta att ha att göra med.

Timo Puranen
VD
Vida Bruza i Hjältevad och Bellö är det lokala sågverket på Smålands högland och ingår i Vidakoncernen som är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 050 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning

Sedan 2014 samarbetar vi med Wikan Personal på Vida Bruza kring våra behov gällande bemanning i produktionen. Wikan Personal har hela tiden med ett proffsigt och snabbt agerande varit behjälpliga med både korta och längre bemanningsfrågor vilket i ett antal tillfällen även resulterat i rekryteringar.

Thomas Hesselgren
Produktionschef Vida Bruza AB
I småländska Hjältevad har vi byggt trähus med fokus på trygghet i över 60 år, vilket har resulterat i Sveriges säkraste byggmetod. Vi bygger hus inomhus, i en torr och säker miljö, där vi kan garantera hög kvalitet och ett slutresultat som får toppbetyg. När allt byggs under samma tak kan vi också hålla koll på varje detalj och del, säkra kvaliteten i alla led och leverera alltihop på utsatt tid. Vi har vuxit mest i branschen de senaste två åren och omsätter idag ca 400 MKR med ca 200 anställda

Sedan 2012 samarbetar vi med Wikan Personal kring våra bemanningsfrågor, både vad gäller tjänstemän och yrkesarbetare. Wikan Personal är lokalt förankrade och väl förtrogna med vår bransch. Detta gör att vi känner oss trygga med att Wikan kan tillgodose våra personella behov.

Pontus Eklind
VD Hjältevadshus
Som föregångare inom isoleringssektorn strävar Paroc efter att tillgodose de föränderliga krav som idag ställs på de miljöer vi bygger till oss själva. Genom hållbara och långsiktiga beslut kan vi skapa brandsäkra, energieffektiva och bekväma boende- och arbetsmiljöer för framtiden.
För att möta våra kunders krav har vi behov av flexibilitet i vår produktion, vilket medför variationer i beläggning. Vi har valt Wikan som samarbetspartner, både för att möta det varierade personalbehovet men också för nyrekryteringar av medarbetare i produktion och till underhållsavdelning.
Anledningen till att vi valt att arbeta med Wikan Personal är ett nära och bra samarbete och för deras kompetens och lokala kännedom.

Stefan Nordkvist
Driftschef
Sigarth är ett helägt dotterbolag till Rettig ICC som är Europas största radiatortillverkare. Vi konstruerar och tillverkar konsoler och andra tillbehör framförallt till radiatorindustrin. Ca. 85% av vår tillverkning går på export och vi har dotterbolag i Polen och Tyskland.

Vårt samarbete med Wikan startade i december 2018 när vi fick ett akut personalbehov på grund av stora ordrar när det gällde press och montering. Wikan lyckades hjälpa oss med detta behov snabbt och med en mycket god service.

Andreas Nylander
Produktionschef
Ambea AB är Nordens största vårdbolag och Nytida är ett av affärsområdena i Ambea AB. Berglunda och Navigatorn är de två enheter som Nytida har i Eksjö. Dessa enheter tar emot kvinnor och män över 18 år som har en psykisk ohälsa och är över 18 år. Diagnoserna är skiftande men det gemensamma är att dessa personer behöver stöd dygnet runt vilket vår kompetenta personal erbjuder. Vi har läkare knuten till verksamheterna och erbjuder sjuksköterskeinsatser dygnet runt.

Vi började samarbeta med Wikan 2016 när vi kontaktade Wikan för inhyrning av beredskapssjuksköterskor. Vi har fortfarande beredskapssjuksköterskor via Wikan och det fungerar överlag bra. Vi har också genom åren tagit hjälp med att få hit semestervikarier till våra enheter. Det har dock varit svårare att få hit personer som uppfyller våra krav på det området.

Det vi uppskattar mest är att det är lätt att få kontakt med ansvarig inom Wikan om det blir ändringar i planering som t ex vid röda dagar då vi behöver utökad tid av beredskapssjuksköterskor.

Karin Åström
Verksamhetschef på Berglunda och Navigatorn.
Svensk Husproduktion AB grundades 2012 och har genom varumärket LB-Hus 60 års erfarenhet av att bygga nyckelfärdiga hus på totalentreprenad. Sedan starten 1957 har det byggts mer än 43 000 hem i den husproduktionsanläggning som i dag är Skandinaviens modernaste. Utöver styckehus till privatpersoner, utför vi projekt och stomleveranser till professionella beställare och exploatörer. Vi är en av landets ledande husleverantörer. Med ständigt fokus på kundnöjdhet och med en tydlig marknadsstrategi fortsätter vi nu vidareutveckla verksamheten utan att tappa bort våra rötter. Huvudkontoret för Svensk Husproduktion finns i skånska Bromölla och har drygt 100 anställda.

Vi har samarbetat med Wikan Personal sedan starten av 2015, då de började hjälpa oss hitta nya medarbetare till vår produktion. Sedan dess har vi utvecklat och utökat vårt samarbete, där volymerna vad gäller rekrytering och personaluthyrning fortfarande finns i fabriken. En betydande del av vår kollektivanställda personal har varit eller är fortfarande inhyrd och anställd av Wikan. Utöver yrkesarbetare har Wikan också hjälpt oss vid personalbehov på tjänstemannasidan.

Jag uppskattar att Wikan Personal är en lokalt förankrad aktör med ett brett nätverk vad gäller kandidater. Wikan besöker oss regelbundet och känner vår verksamhet väl, vilket gör att de har en god förståelse för vilken typ av kompetens vi efterfrågar på alla nivåer i organisationen.

Jonas Rubin
Fabrikschef
Vi har anlitat Wikan Personal för rekrytering och inhyrning av i första hand chaufförer / operatörer till våra slamsugnings- och spolbilar. Utfallet har redan från början varit till stor belåtenhet, vilket har lett till att vi anlitat Wikan för fler uppdrag vartefter vi expanderat. Samarbetet fungerar mycket bra. Wikan har god förståelse för vårt behov och har lyckats hitta rätt kandidater. Flera av de medarbetare vi hyrt in har också gått över i anställning hos oss på Malmberg. Jag vill naturligtvis rekommendera Wikan för andra företag med personalbehov.

Mikael Persson
Affärsområdeschef, Malmberg Miljöhantering
K-Fastigheter samarbetar med Wikan Personal gällande rekrytering av personal till både vår fastighetsförvaltning och byggproduktion. Vi upplever Wikan som en högst professionell samarbetspartner med mycket god förståelse för våra värderingar och utmaningar. Wikan Personals erfarenhet av rekrytering har hjälpt oss att hitta rätt och förenklat processen för oss som arbetsgivare. Det känns bra att förknippa K-Fastigheters varumärke med Wikan Personals, då båda är lokala aktörer som strävar efter långsiktighet avseende både samarbete och personalförsörjning.

Jacob Karlsson
VD K-Fastigheter
Saferoad Smekab startade redan 1961 i Önnestad utanför Kristianstad. Skogslösa Mekaniska AB började då med tillverkning av högkvalitativa stallinredningar i samarbete med De Laval Sales AB. Vårt samarbete pågår fortfarande, men idag känner marknaden till oss som Saferoad Smekab. Under närmare fyrtio år har Saferoad Smekab medverkat till ökat skydd och säkerhet i gatumiljö, parker och andra offentliga miljöer.

Idag består vårt sortiment av ett brett utbud av produkter för säkerhet, skydd och möblering i trafikmiljö, på arbetsplatser, i parker och andra offentliga miljöer. Saferoad Smekab arbetar också med produkter för bygg och anläggning samt med legoproduktion och varmförzinkning.

Då vi har stor variation på vårt bemanningsbehov över året har vi valt att samarbeta med Wikan Personal för att kunna vara flexibla i vår Produktion.
Wikan Personal har mycket god kännedom om vårt företag och om våra krav och behov i Produktion. De har en stark lokal förankring och är mycket engagerade och fokuserade på att möta våra behov.

Johan Hansson
Produktionschef
Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag som erbjuder närhet och smarta energilösningar - allt för att ge lokal service och bidra till en hållbar utveckling.

Vi bedriver verksamhet inom Bredband, Elhandel, Elnät, Tjänster och Värme. Vi säljer el från förnybara energikällor. För att alltid erbjuda konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar utvecklar vi kontinuerligt nya och befintliga produkter och tjänster.

Vi har samarbetat med Wikan i ett antal personalrekryteringar de senaste åren. De har haft hand om hela rekryteringsprocessen och, i nära samarbete med oss, drivit den från början till slut.

Anledningen till att vi valt Wikan är att de har stor kompetens och arbetar professionellt. De har också stor förståelse för hur deras arbete påverkar vårt varumärke.
Förutom den tids- och kostnadsbesparingar det inneburit för oss, har det också lett till lyckade rekryteringar.

Karlshamn Energi AB
Per Håkansson
Vice VD / Marknadschef
Swegon arbetar med inomhusklimat. ”Med bra luft får vi människor att må bättre.” På fabriken i Tomelilla tillverkar vi samtliga luftdon och produkter för flödeskontroll. Fabriken har 13 000 kvm produktionsyta och har 130 anställda. Varje år tillverkas mer än 600 000 produkter. Vi hyr in personal för att kunna vara flexibla i bemanningen. Både när det går upp och när det går ner.

Vi använder Wikan Personal vid rekrytering av ny personal till produktionen, då kan vi vara säkra på att vi får kompetent personal till alla positioner. Det är viktigt för oss att använda ett bemanningsföretag med lokal förankring. Wikans personal i Tomelilla har arbetat länge i regionen och har ett stort kontaktnät. Wikan reagerar snabbt och professionellt för att lösa våra behov.

Ingvar Hagström

Production Manager
Sedan 1922 har Silver Weibull utvecklat och tillverkat marknadsledande centrifuger i nära samarbete med sockerbruk och raffinaderier över hela världen. Vi gör vårt eget forsknings- och utvecklingsarbete och vi har all expertis som krävs hos oss. Med över 90 års erfarenhet inom tillverkning av utrustning för sockerprocessindustrin, är vi säkra på vårt kunnande och att våra produkter håller högsta kvalitet. Silver Weibull möter de höga kvalitetskrav som är nödvändigt för att kunna fortsätta leverera till den globala marknaden av varumärken inom livsmedelsindustrin, där endast de bästa produkterna accepteras.

För att säkra vår kompetensförsörjning, både vad gäller tjänstemän och yrkesarbetare har vi i flera år samarbetat med Wikan Personal. Den lokala förankring och stora kunskap om vårt företags behov som Wikan Personal har är en avgörande faktor för vårt val av bemannings-/rekryteringsföretag.

Jonas Rolandsson,
VD Silver Weibull
Erik Olssons Mekaniska är idag ett av landets ledande företag inom avancerad svetsning och bearbetning. En position som har nåtts genom kontinuerlig investering i såväl personal som maskinpark. Våra höga kvalitetsnormer innefattar hela arbetsprocessen. Rutiner, kundkontakter, inköp och naturligtvis arbetets utförande.Erik Olssons Mekaniska har ca 35 duktiga medarbetare specialiserade på olika moment. Uppdragen är oftast legotillverkning av olika slag. En trend är att våra kunder efterfrågar mer helhetslösningar, där vi står för hela kedjan fram till montering och leverans till slutkund. Vi samarbetar med Wikan Personal på både yrkessidan och tjänstemannasidan. Wikan Personal är lokalt förankrade och har goda kunskaper om vår bransch och den personalkategori som vi behöver.

Thomas Olsson
VD
Lödde Måleri har sen 2009 arbetat med att utveckla en bred kompetens för att tillhandahålla alla tjänster inom måleribranschen. Våra nyckelord är hög kvalité, stor service och nöjda kunder. Vårt arbetsområde är i stort sett hela Skåne men största focus ligger på södra och västra Skåne.

Sedan 2013 sammarbetar vi med Wikan Personal kring våra bemanningsfrågor. Wikan Personal har på ett utomordentligt sätt satt sig in i våra kompetensbehov. Med sin lokala förankring och nätverk har Wikan Personal med stor precision och professionalisms, löst våra behov med mycket kompetent personal.

Robert Nilsson
VD Lödde Måleri AB
Tidrapportera Stäng

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår